Löydä luonto -metsäkylpyohjelma tukee työhyvinvointia ja työntekijöiden kokonaisvaltaista

 Metsäkylpy Online -ohjelma tukee työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luontosuhdetta.

Asiakkaitamme Metsäkylpy Online -ohjelmassa

Naturestedin asiakas Helsingin kaupunki
Naturested asiakas Turun kaupunki

Mitä Metsäkylpy -online on ja miten ohjelma toimii?

Löydä Luonto -metsäkylpyohjelma on online mediakirjasto, joka auttaa työntekijöitä jaksamaan ja voimaan hyvin.Se toteutetaan verkkokurssialustalla. Metsäkylpyohjelmassa harjoitellaan läsnäoloa, luonnossa liikkumista ja rentoutumista erilaisten harjoitusten avulla. Harjoitukset toteutetaan video-ohjatusti aidossa luontoympäristössä. Metsäkylvyssä on kyse luonnon aistimisesta kaikilla aisteilla, usein yllättävillä tavoilla. Harjoitusten tekemiseen riittää mikä tahansa luontoympäristö kuten puisto tai merenranta.

Luontoyhteyden tukeminen on tulevaisuuden työhyvinvointia

Tiedämme, että työntekijöiden jaksamisesta ja palautumisesta huolehtiminen on juuri nyt työnantajien merkittävimpiä haasteita. Hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä takaisin työntekijöiden jaksamisena, sitoutumisena, tuottavuutena ja luovuutena. Yksi liian vähän tunnistettu hyvinvoinnin osa-alue on yhteys luontoon. Runsas sisälläolo ja istuminen vaikuttavat tutkimusten mukaan haitallisesti sekä mielen hyvinvointiin että fyysiseen terveyteen.

Miksi Metsäkylpy -online teidän organisaatiolle?

Löydä Luonto -metsäkylpyohjelma motivoi liikkumaan ja palautumaan luonnossa sekä lisää ymmärrystä omien valintojen ja luonnon vaikutuksista jaksamiseen. Ohjelman harjoituksia voi toteuttaa vapaa-ajalla tai esimerkiksi työpäivän tauottajina.

Metsäkylpy Online -ohjelman demovideo käyttäjille:

Löydä luonto -metsäkylpyohjelma tukee työhyvinvointia luonnon avulla

Metsäkylpyohjelman osallistujien komentteja 

"Tämä oli elämääni muuttava ohjelma. Lisää tätä!"