5 vinkkiä hyvinvoinnin edistämiseksi luonnon avulla / 5 tips to improve wellbeing through nature

Uusi vuosi ja uusi minä. Vai tarvitaanko sitä uutta minää sittenkään? Entä jos hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet ja teet arjessasi sinulle hyvää tekeviä asioita? Jos haluat voida paremmin ja olla energisempi, tee itsellesi palvelus tekemällä arjessa valintoja, jotka tukevat omaa hyvinvointiasi. Sinun ei tarvitse muuttua, mutta sinun tulee vain valita paremmin.


// New year and new me. Or will that new me be needed anyway? What if you accept yourself as you are and do good things for yourself in your daily life? If you want to be better and more energetic, do yourself a favor by making everyday choices that support your wellbeing. You don't have to change, you just have to make better choices for yourself.Listasin tähän blogitekstiin asioita, joita olen itse omassa arjessani huomannut tehokkaiksi tavoiksi lisätä onnellisuutta ja omaa hyvinvointia. Nämä kaikki liittyvät luontoon ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi työssä jaksamisessa, ihmissuhteissa, oman luovuuden ja sisäisen palon löytämisessä, merkityksellisyyden kokemisessa, stressin lievittämisessä ja unen laadun parantamisessa. Luonto on valtavan arvokas ja hyödyllinen sekä fyysisen, että henkisen hyvinvoinnin kannalta. Kun ymmärrämme luonnon valtavan voiman ja parantavan vaikutuksen, kasvaa myös sisäinen halu suojella sitä. Lisäksi on tutkittu, että lapsena vahvan luontoyhteyden saavuttaneet ihmiset kasvavat tulevaisuudessa luontoa kunnioittaviksi aikuisiksi, mutta luontoyhteyttä voi onneksi vahvistaa missä elämänvaiheessa tahansa. Kun löydät yhteyden luontoon, löydät yhteyden myös itseesi.


// In this blog post I listed five things that I have noticed in my everyday life effective ways to increase happiness and wellbeing. All of these are related to nature and how to use nature for a better life such as your wellbeing at work, relationships, finding your own creativity and inner spark, experiencing meaningful life, relieving stress and improving your quality of sleep. Nature is tremendously valuable and useful for both physical and mental wellbeing. As we understand the tremendous power and healing power of nature, the inner desire to protect it also grows. In addition, it has been researched that people who have a strong relationship with nature as a child will grow into nature-respecting adults in the future but luckily that relationship can be strengthened at any point in our lives. When you find a connection to nature, you also find a connection with yourself.Mitä nämä käytännön esimerkit sitten ovat, joilla voi parantaa omaa hyvinvointiaan luonnon avulla? Alla viisi tapaa, joita kannustan sinua toteuttamaan tänä vuonna säännöllisesti ja tarkkailemaan niiden vaikutusta omaan mielialaasi sekä fyysiseen olotilaasi.


// Practically, how you can use nature to develop your own wellbeing? Below I have written five ways how you can use nature in your daily life in a way that helps you feel better physically and mentally.1. Käy säännöllisesti luonnossa ja vietä siellä aikaa vähintään 20 minuuttia kerrallaan.


// Visit nature regularly and spend at least 20 minutes at a time.


2. Ollessasi luonnossa (esimerkiksi metsässä, puistossa tai meren rannalla), sulje puhelimesi ja keskity sinua ympäröiviin ääniin, tuoksuihin, yksityiskohtiin ja väreihin. Havahdu puiden tai sammaleen vihreydestä, veden liikkeestä tai sydämen muotoisesta kivestä. Havahdu luonnon tarjoamille yksityiskohdille ja kauneudelle. Kotiin tultuasi kirjaa ylös muutama asia, jotka ilahduttivat sinua luontokokemuksen aikana. Jos sinulla tai tuttavallasi on lapsia, hyödynnä heitä tässä, koska lapset ovat äärimmäisen hyviä huomaamaan yksityiskohtia, jotka meiltä aikuisilta jäävät helposti huomaamatta.


// When you are outdoors (for example in the woods, in the park or on the beach), close your phone and focus on the sounds, scents, details and colors that surround you. Realize the green colour of trees or moss, the movement of water, or see the heart-shaped stone on the ground. See and understand the details and beauty of nature. When you come home, write down few things that made you happy during your nature experience. If you or your friend has kids, take advantage of them here because kids are extremely good at noticing details that we adults overlook.


3. Etsi kotisi läheltä sinulle mukavalta tuntuva luontopaikka. Paikka voi olla esimerkiksi tietty ranta, metsä, niitty, kallio tai puisto, jossa tunnet olosi kotoisaksi. Käy juuri tässä kyseisessä paikassa säännöllisesti ja etenkin silloin, kun tunnet olosi stressaantuneeksi, surulliseksi tai levottomaksi. Tällöin paikasta muodostuu sinun oma “turvapaikka”, jossa voit halutessasi aina hengähtää ja rauhoittua.


// Find a natural place near your home. The place can be a beach, forest, meadow, rock or park where you feel at home. Go there, especially when you feel stressed, sad or anxious. This is your own "safe haven" where you can breathe in and unwind whenever you want.


4. Kun lähdet luontoon esimerkiksi lenkille, ota tavoitteeksi pysähtyä vähintään kerran. Sulje silmäsi, kuuntele ympäröiviä luonnon ääniä (esimerkiksi linnunlaulua, meren kohinaa tai tuulen huminaa). Keskity noin viiden minuutin ajan vain ja ainoastaan hengittämään syvään ja kuuntelemaan luonnon äänimaailmaa. Jos kuulet muiden ihmisten tai liikenteen ääntä, sulje ne pois mielestäsi ja keskity kuulemaan luonnon sinulle tarjoama äänimaailma.


// When you go out into nature for example jogging, try to stop at least once. Close your eyes, listen to the sounds of nature around you (such as birds singing, sound of waves or wind hum). Focus on breathing deeply and listen to the sounds of nature for about five minutes. If you hear other people's or traffic's souds, exclude them and concentrate on hearing the sounds of nature around you.


5. Koe luonto vahvemmin tuntoaistin kautta. Kun menet esimerkiksi rannalle tai metsään kävelylle, kokeile kävellä hetki paljain jaloin ja tunne maaperä jalkojesi alla. Kokeile halata puuta (se on oikeasti kivaa, voimaannuttavaa ja rauhoittavaa) tai nojata puun runkoa vasten ja silittää sammalta. Käytämme tässä digitaalisessa ja urbaanissa maailmassa liian vähän tuntoaistia ja tuntoaistin hyödyntäminen luonnossa on terveellistä paitsi henkisen hyvinvoinnin kannalta, myös fyysisesti. Kun kosketamme luontoa, saamme käyttöömme myös sen meille tarjoamia mikrobeja, jotka parantavat vastustuskykyä ja ehkäisevät allergioita.


// Experience nature more strongly through your sense of touch. When you go for a walk to the beach or the woods, for example, try walking for a moment with your bare feet and feel the ground beneath your feet. Try hugging the tree (it's really nice, I promise) or lean against the tree trunk and touch the moss. In this digital and urban world, we use too little our sense of touch. It is healthy not only for mental wellbeing but also physical wellbeing. When we touch nature, we also get the microbes it provides us, which improves our resistance and prevent allergies.Näiden ajatusten kautta toivon sinulle oikein hyvää alkanutta vuotta 2020. Tehdään tästä hyvinvoinnin vuosi ja lisätään luonto osaksi omaa arkeamme yhä vahvemmin. Oletko mukana? Jos haluat opetella muun muassa edellä mainitsemiani asioita ja paljon muuta, olet lämpimästi tervetullut kokeilemaan ohjattua metsäkylpy-elämystä, joita toteutan Helsingin Uutelassa. Lue lisää ja varaa paikkasi täältä.


// With these thoughts I wish you a good start of 2020. Let's make this a good year and spend time in nature more in our daily lives. Are you with me in this? If you want to learn about these things that I listed and much more, you are most welcome to try my guided forest bathing experience in Uutela, Helsinki. Read more and book your place here.


It is up to you to see the beauty of everyday things.

❤: Kaisa

67 katselukertaa
  • Facebook - White Circle

Seuraa meitä

​Since 2019 by Naturested