Miksi luonto on hyväksi sulle? Why nature is good for you?

Päivitetty: 8. joulu 2019


Tiesitkö, että ihmiskunta on suurimman osan elinajastaan tällä planeetalla viettänyt luonnossa? Luonto on osa ihmiskuntaa vaikka nykyisessä yhteiskunnassa laiminlyömmekin sen merkitystä meidän hyvinvoinnille ja terveydelle. Urbanisaatio ja digitalisaatio ajavat meitä yhä kauemmas luontaisesta ympäristöstämme, jossa olemme viettäneet vuosisatoja ja johon meidät on luotu.


// Did you know that mankind has spent most of his time on this planet in nature? Nature is part of humanity, even though in today's society we neglect its importance to our well-being and health. Urbanization and digitalization drive us further and further away from our natural environment where we have spent centuries and are created.Onneksi on nähtävissä jonkinlaista tietoisuuden lisääntymistä luonnon merkityksestä fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Monet meistä kokevat tarvetta mennä luontoon rauhoittumaan esimerkiksi raskaan työrupeaman jälkeen. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tutkitaan nyt paljon. Tutkimukset osoittavat, että jo kahdenkymmenen minuutin oleskelu luonnossa saa aikaan positiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnissa. Miettikää, kuinka helposti sen saman ajan viettää vaikkapa somea selaten! Osa myönteisistä vaikutuksista vaatii toki pidempää altistusta. Luonnossa oleskeluun liittyy usein myös liikunta, esimerkiksi kävely tai juoksu, joka on ihmiselle lajityypillistä toimintaa, toisin kuin vaikkapa näyttöpäätteellä istuminen.


// Fortunately, there is some awareness of the importance of nature for our physical and mental health. Many of us feel the need to go to nature to recover. Latest research shows that even a twenty-minute stay in nature can positively affect human well-being. Think about how easy it is to spend the same time in social media for example! Of course, some of the positive effects require longer stay in nature. Spending time outdoors is often accompanied with exercise, such as walking or running, which is a natural movement for human body instead of sitting by the computer.Jos vielä epäilet, miksi sinne metsään pitäisi mennä, niin seuraavaksi avaan muutamia faktoja. Luonnon fyysisiä hyvinvointivaikutuksia, joista on tutkimuksellista näyttöä, on esimerkiksi sydämen sykkeen hidastuminen, verenpaineen lasku ja autonomisen hermoston parasympaattisen puolen aktivoituminen. Niin siis mikä? No se, joka auttaa muun muassa vähentämään stressiä ja tulehduksia. Lisäksi immuunipuolustus paranee, mikä tekee vastustuskyvystä paremman ja ennaltaehkäisee sairastumista.


// If you still have doubts about why you should go to the woods, here are a few facts. For example to slow your heart rate and decrease your blood pressure while your autonomic nervous system activates the parasympathetic side. What is the parasympathetic side? Well, that helps to reduce stress and inflammation, among other things. In addition, the immune system improves, which improves resistance and prevents illness.Luonto vaikuttaa hyvinvointiimme myös psyykkisesti, jonka merkitys on fyysisten vaikutusten lisäksi vähintään yhtä tärkeä, sillä ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Meidän mieli ja keho ovat siis yhteydessä toisiinsa. Psyykkisiä ja kognitiivisia hyvinvointivaikutuksia ovat muun muassa myönteisemmät tunnetilat, yhteistyöhalukkuuden lisääntyminen, luovuuden kasvaminen, tarkkaavaisuuden palautuminen ja työmuistin paraneminen. Vietettyämme aikaa luonnossa meistä tulee siis oikeasti parempia ihmisiä itsellemme ja toisillemme. Tämä on mun mielestä asia, jota myös yritysten tulisi miettiä työhyvinvointia tukevana toimintana. Mitäpä jos sun työpaikka lähtisi seuraavan virkistyspäivän aktiviteettina hyvinvointia edistävään luontomentorointiin?


// Nature also affects our well-being psychologically, which is at least as important as its physical effects, as we are a psychophysical entity. So our mind and body are connected to each other. Mental and cognitive well-being effects include more positive emotions, increased willingness to cooperate, increased creativity, return to alertness, and improved working memory. So we become better people for ourselves and for each other after spending time in nature. In my opinion, this is something that companies should also consider as a workplace well-being activity. What if your workplace went to nature mentoring as an activity for your next recreation day?On lukuisia syitä, miksi metsä ja luonto vaikuttaa meihin monella tapaa positiivisesti. Yksi syy tähän on esimerkiksi erilaisten värien, tekstuurien ja yksityiskohtien paljous. Lisäksi metsän ja luonnon äänimaailma sekä tuoksut vaikuttavat meihin myönteisesti. Vihreän värin kerrotaan viestivän rauhallisuutta, vakuuttavuutta, luovuutta ja mielikuvitusta.


// There are many reasons why forest and nature affect us in many ways. One reason for this is, for example, the multitude of colors, textures and details. In addition, the sounds of the forest and the scents of nature influence us in many ways. Green colour is said to communicate peace, assertiveness, creativity and imagination.Seuraavan kerran ollessasi metsässä, puistossa, kalliolla tai vaikka meren rannalla ehdotan, että kiinnität huomiosi juuri näihin aistikokemuksiin, joita luonto sulle tarjoaa. Katsele pilviä, ihmettele puiden latvoja, haista havunoksien tuoksu tai kokeile miltä tuntuu silittää sammalta. Mitä havaintoja teit? Miltä susta tuntui ennen luontoon menemistä ja miltä sieltä palatessa? Kirjoita ylös kolme havaintoa ja tee sama uudelleen seuraavalla kerralla. Saatat yllättyä, miten nopeasti opit havainnoimaan yhä enemmän asioita, joihin et ehkä aiemmin edes kiinnittänyt huomiota.


The next time when you are in the woods, in the park, on the cliff or by the sea, I suggest you pay attention to the sensory experiences that nature has to offer. Look at the clouds, marvel at the tree tops, smell the scent of conifers, or try how it feels to touch the moss. What observations did you make? How did you feel when you went to nature and when you returned from nature? Write down three observations and repeat that the next time. You may be surprised how quickly you learn to spot more and more things that you may not have even noticed before.


Lähteet/ sources:

Taivasmaa, Jarkko. 2019. Metsässä — Uppoudu metsään, itseesi ja elämään. Hidasta elämää.

Nylander, Mirja. 2018. Metsäkellintä — terveyttä luonnosta. Readme.fi.


"Our very being, essence, health and happiness depend on mother earth". -David Suzuki

♥️: Kaisa

57 katselukertaa
  • Facebook - White Circle

Seuraa meitä

​Since 2019 by Naturested