top of page

Miten luonto edistää työhyvinvointia?

Päivitetty: 22. kesäk. 2023

Luonnolla on merkittävä vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Osa myönteisistä hyvinvointivaikutuksista syntyy jo noin 20 minuutin luonnossa oleskelun aikana, kun taas osa vaikutuksista vaatii pidempää altistusta.Luontosuhteen vahvistaminen työhyvinvoinnin tukena


On lukuisia syitä, miksi metsä ja luonto vaikuttavat myönteisesti ihmisen hyvinvointiin. Yksi syy tähän on esimerkiksi erilaisten värien, tekstuurien ja yksityiskohtien paljous. Lisäksi metsän ja luonnon äänimaailma sekä tuoksut vaikuttavat rauhoittavalla tavalla. Vihreä väri viestii rauhallisuutta, luovuutta ja mielikuvitusta.


Luonto on tärkeä osa arjen hyvinvointia ja työssä jaksamista. Mitä vahvempi yhteys luontoon koetaan, sitä suuremmat luonnon hyvinvointivaikutukset ovat. Suhde luontoon rakentuu läpi elämän. Pohja luontosuhteelle luodaan jo lapsuudessa, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä vahvistaa sitä. Luontosuhteeseen voi ajan mittaan saada uusia ulottuvuuksia. Jokaiselle se on omanlainen. Yhdelle luonto voi olla paikka rauhoittua, toiselle se tarjoaa seikkailuita, ravintoa (esim.marjastus ja sienestys) tai uusia harrastuksia.


Luonnon tutkitut terveys- ja hyvinvointivaikutukset osaksi työhyvinvointia


Luonnonvarakeskuksen ja Sitran teettämän tutkimuksen mukaan ulkoilusta on tullut yhä tärkeämpi keino ja paikka vähentää stressiä sekä harrastaa liikuntaa. Myös arvostus luontoa kohtaan on viime vuosina lisääntynyt.

Kiinnostava havainto tutkimuksessa oli se, että jopa 75 % vastaajista arvioi saavansa luonnossa liikkumisesta apua ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden hallintaan.


Runsas sisälläolo ja istuminen vaikuttavat tutkitusti haitallisesti sekä mielen hyvinvointiin että fyysiseen terveyteen. Luonto sen sijaan edistää terveyttä sekä lisää ihmiselle luonnollista ja lajityypillistä liikuntaa. Siksi on tärkeää valjastaa luonto myös osaksi työhyvinvointia.


Luonnon fyysisiä työhyvinvointia edistäviä vaikutuksia:

 • Verenpaine ja sydämen syke laskevat

 • Lihasjännitykset vähenevät

 • Autonomisen hermoston parasympaattinen puoli eli ”kehon jarru” aktivoituu

 • Vastustuskyky paranee

Luonnon psyykkisiä työhyvinvointia edistäviä vaikutuksia:

 • Mieliala kohenee

 • Keskittymiskyky kehittyy

 • Tarkkaavaisuus ja työmuisti paranevat

 • Stressistä palautuminen nopeutuu

 • Luovuus kasvaa

 • Työstä irtaantuminen ja työpaineiden purkaminen helpottuu

 • Näemme itsemme ja muut positiivisemmassa valossa

Luontoympäristöön yhdistetyt aisti- ja läsnäoloharjoitukset lievittävät stressi- ja mielialaoireita. Säännöllisen mindfulness-harjoittelun (hyväksyvä tietoinen läsnäolo) tuloksena aivoissa voidaan saada aikaiseksi jopa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.Tiimi- tai tyhypäivä luonnossa


Tiimi-, tyky- tai tyhy-päivä luonnon rauhassa on hyvä keino edistää työstä palautumista, nostattaa tiimin yhteishenkeä, hakea uutta inspiraatiota ja tutustua työkavereihin syvemmin.


Voitte tilata tyhy-päivänne tai koko yrityksen virkistyspäivään ohjatun ja rentouttavan metsäkylpyelämyksen, seikkailuhenkisen metsäpakopelin tai energisoivaa luontoliikuntaa. Kanssamme voi lähteä luontoon rentoutumaan ja rauhoittumaan, vahvistamaan tiimihenkeä tai nostattamaan työyhteisön energiatasoja.


Metsäpakopeli sopii teille, kun kaipaatte kokouspäivän tai tyhy-päivän ohjelmaan yhteisöllistä, leikkimielistä ja toiminnallista aktiviteettia. Metsäpakopeli on tarinallinen seikkailu, jonka harjoitukset perustuvat ympäristökasvatuksen menetelmiin. Hauskuuden lisäksi se on opettavaista tekemistä työporukalle, joka takuulla lujittaa tiimityöskentelyä.


Metsäkylpyelämys johdattaa teidät Japanista lähtöisin olevan shinrin-yoku (metsäkylpy) menetelmän äärelle. Elämyksen aikana keskitytään rentoutumaan, palautumaan työstä ja aistimaan luontoa erilaisten harjoitusten avulla. Metsäkylvyssä pääsette myös herättämään tiiminne luovuutta helposti lähestyttävän luontotaiteen keinoin.


Mikäli kaipaatte inspiroivaa ja erilaista kokouspäivää luonnon keskellä, suosittelemme teille yhteistyökumppanimme Hilltop Forest -hotellin tiloissa järjestettävää työpäivää, jonka aikana pääsette työskentelyn lomassa nauttimaan herkullisista tarjoiluista, valitsemastanne aktiviteetista luonnossa sekä hyvistä löylyistä ja poreista.


Autamme teitä mielellämme unelmienne virkistys- tai työpäivän järjestämisessä! Lisätietoja yritysten virkistyspäivistä löydät täältä.Luontoterveisin,

Kaisa Koskinen


Kaisa on Naturested-yrityksen perustaja, luontolähtöisen hyvinvoinnin asiantuntija ja ympäristökasvattaja


Lähteet:


Luonnonvarakeskus, 2020. Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi.Viitattu 15.3.2023. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-429-6.


Psyykkistä hyvinvointia metsästä. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona. Sikkilä, L. 2010. Viitattu 15.3.2023. Julkaisu: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201103143115


Tyrväinen, L. Mitkä ovat luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset? 2013. Sitra. Koulutusmateriaali. Viitattu 15.3.2023. Linkki julkaisuun: https://www.slideshare.net/SitraHyvinvointi/liisa-tyrvinen


Mindfulnessin terveysvaikutukset – mitä lääkärin on hyvä tietää? Reavuori, A. Lääketieteellinen aikakauslehti Duodecim 20/2016. Viitattu 15.3.2023. Linkki artikkeliin: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2016/20/duo13356


59 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page