top of page

Työhyvinvointia luonnosta – Näin Suomen suurin työnantaja tukee työntekijöiden hyvinvointia

Päivitetty: 27. helmik. 2023


Luontoyhteyden tukeminen on tulevaisuuden työhyvinvointia. Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki tietää sen. Edelläkävijänä Helsingin kaupunki edistää työhyvinvointia uuden Löydä Luonto -metsäkylpyohjelman avulla. Työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat juuri nyt työnantajien merkittävimpiä haasteita. Työn intensiteetti on tänä päivänä kova, mikä on näkynyt jo pidempään ihmisten jaksamisessa.


Kuormitusta on poikkeusaikana lisännyt osaltaan myös epävarmuus tulevaisuudesta, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen yhä enemmän, ihmiskontaktien puute, passiivisuus sekä tietyissä työtehtävissä pitkään jatkunut paine ja kuormitus. Moni työnantaja on huolissaan ihmisten palautumisesta, työn tauottamisen unohtumisesta etätyön imussa sekä ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista elämän eri osa-alueilla. Luonto voisi olla yksi ratkaisu, jonka potentiaalia työhyvinvoinnin tukena ei vielä ole osattu hyödyntää tarpeeksi.
Luonto vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen


Työhyvinvointi on ennen kaikkea ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista työpaikoilla. Ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä takaisin työntekijöiden jaksamisena, sitoutumisena, tuottavuutena ja luovuutena. Se koostuu niin fyysisestä, psyykkisestä kuin sosiaalisesta hyvinvoinnista. On tärkeää huomioida jokainen työntekijä yksilönä ja ihmisenä. Kaikille eivät sovi samanlaiset liikuntaedut tai muut työhyvinvointipalvelut, ja työnantajien tulisikin yhä herkemmällä korvalla kuunnella työntekijöiden omia toiveita mahdollisten palveluiden käyttöönotosta.


Millaisista palveluista meidän yrityksen työntekijät hyötyisivät? Helsingin kaupunki on päättänyt lisätä sote-puolen työntekijöidensä hyvinvointia luontolähtöisten menetelmien avulla. Perinteiset ja suorituskeskeiset liikuntaedut eivät välttämättä palvele työntekijöitä, jotka ovat jo valmiiksi kuormittuneita. Väsymyksen ja alipalautumisen kanssa kamppaileva ihminen sen sijaan kaipaakin ehkä lempeää liikettä, rauhoittumista ja rentoutumista mieluisassa ympäristössä.


Luonnon merkitys työhyvinvoinnin tukena


Luonnolla on tutkitusti lukuisia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Lisäksi luontoyhteyden tukeminen on työnantajalta vastuullinen teko. Luonnonvarakeskuksen ja Sitran tekemien tutkimusten mukaan ulkoilusta on korona-aikana tullut tärkeämpi keino ja paikka vähentää stressiä sekä harrastaa liikuntaa. Myös arvostus luontoa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi. Kiinnostava havainto tutkimustuloksissa oli se, että jopa 75 % vastaajista arvioi saavansa luonnossa liikkumisesta apua ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden hallintaan. Etenkin milleniaalit kokevat ilmastoahdistusta ja odottavat ympäristöön liittyvää vastuullisuutta myös työnantajilta.
Luonnon tutkitut terveys- ja hyvinvointivaikutukset osaksi työhyvinvointia


Luonnossa oleskelu vaikuttaa tutkitusti myönteisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Siksi onkin tärkeää valjastaa luonnon terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset myös osaksi työhyvinvointia. Runsas sisälläolo ja istuminen vaikuttavat tutkimusten mukaan haitallisesti sekä mielen hyvinvointiin että fyysiseen terveyteen. Luonto sen sijaan edistää terveyttä sekä lisää ihmiselle luonnollista ja lajityypillistä liikuntaa.


Luonnon terveyttä edistäviä vaikutuksia:


- Verenpaine ja syke laskevat

- Lihasjännitykset vähenevät

.- Mieliala kohenee

- Kehon parasympaattinen puoli (kehon "jarru") aktivoituu

- Keskittymiskyky paranee

- Stressistä palautuminen nopeutuu

- Luovuus kasvaa

- Työstä irtaantuminen ja työpaineiden purkaminen helpottuu

- Alamme nähdä itsemme ja muut positiivisemmassa valossa

Luontolähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin tukena: kohonnut virkeys, rentoutuneisuus, keskittymiskyky ja mieliala metsäkylpyohjelman avulla


Työntekijäkokemuksen asiantuntijayritys Fambition osallistui Naturestedin metsäkylpyyn keväällä 2020. Metsäkylvyn lomassa keskustelimme työnantajien haasteista. Kokemuksemme mukaan työntekijöiden jaksaminen ja palautuminen ovat tällä hetkellä työnantajien suurimpia kipukohtia. Halusimme yhdessä Fambitionin kanssa tuoda luonnon hyvinvointivaikutukset helposti kaikkien saataville ja osaksi työhyvinvointia.


Naturested on syksystä 2019 asti järjestänyt metsäkylpyelämyksiä yritysten virkistyspäiviin ja luennoi luontolähtöisestä hyvinvoinnista työyhteisöille. Tarve ajasta ja paikasta riippumattomalle palvelulle on korostunut erityisesti etätyöaikana. Monet tiimit ovat joutuneet perumaan hyvinvointipäiviä ja ihmisten jaksaminen on kortilla. Päätimme Fambitionin kanssa kehittää helposti lähestyttävän, digitaalisen ja luontolähtöisen hyvinvointipalvelun työhyvinvoinnin tueksi. Näin syntyi Löydä Luonto -metsäkylpyohjelma.


Ennen Löydä Luonto -metsäkylpyohjelman lanseerausta sitä testattiin ja pilotoitiin sote-puolen työhyvinvoinnissa yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Työntekijöiden kokema virkeys, rentoutuneisuus, keskittymiskyky ja mieliala kohenivat 130:lla testaajalla 19-30 % kullakin mitatulla osa-alueella.Metsäkylpyohjelman mitattu vaikuttavuus ja työntekijöiden kommentit ohjelmasta vakuuttivat Helsingin kaupungin työnantajana, joka halusi kokeilun jälkeen jatkaa palvelun käyttöä, jotta yhä suurempi osa heidän työntekijöistään pääsisi ohjelman pariin. Metsäkylpyohjelman kautta työntekijät motivoituivat liikkumaan enemmän luonnossa, saivat työkaluja rentoutumiseen ja kokivat itsensä virkeämmäksi. Palautteet ohjelmasta ovat olleet sydäntä lämmittäviä sekä vahvistaneet tunnettamme siitä, että tätä todella tarvitaan lisää työpaikoille.


"En ollut vuosiin liikkunut ja nyt innostuin ohjelman kautta liikkumaan. Te saitte minut liikkeelle!"


"Tämä oli elämääni muuttava ohjelma. Lisää tätä!"


"Silmiä avaava kokemus, kuinka paljon luonnossa liikkumisesta voi saada irti."♥️ : Kaisa


(Blogin on kirjoittanut luontolähtöisen hyvinvoinnin ja ympäristökasvatuksen asiantuntija Kaisa Koskinen.)

225 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page