top of page

Tyky-päivä vai tyhy-päivä? Vinkit työhyvinvoinnin johtamiseen!

Päivitetty: 11. helmik. 2022

Mitä eroa on tyhy-päivällä ja tyky-päivällä? Mitä tulee ottaa huomioon onnistuneen tyhy-päivän järjestämisessä? Tässä blogipostauksessa saat selityksen edellä mainittuihin kysymyksiin ja ymmärrät, miksi työhyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä aina monin verroin takaisin.Tyhy- ja tyky-toiminnan erot

Työhyvinvoinnista puhuttaessa käytetään useita erilaisia termejä, joten ei ole ihme, jos ne menevät helposti sekaisin. Tyky on lyhenne lauseesta "työkykyä ylläpitävää toimintaa". Tällä tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka ylläpitää yksilön työ- ja toimintakykyä.


Tyky-toiminta tarkoittaa muun muassa:

  • Yksilön terveyden ja voimavarojen edistämistä

  • Ammatillisen osaamisen kehittämistä

  • Työn ja työympäristön kehittämistä

  • Työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantamista

Tyky-toiminnan tavoitteena on ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten yhteensovittaminen sekä tasapaino. Tyky-toiminnassa tarvitaan esihenkilön, työntekijän ja koko työyhteisön toimivaa yhteistyötä. Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio tukevat työkyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Tyky-toiminta työpaikoilla on lakisääteistä.


Tyky-toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään sairauspoissaoloja. Viime vuosina mielenterveyden häiriöiden perusteella määrätyt sairauspoissaolot ovat kasvaneet. "Mielenterveyden ongelmista aiheutuu nykyisin selvästi enemmän sairauspäivärahapäiviä ja etuuskustannuksia kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksista." (https://www.kela.fi/sairauspoissaolojen-tutkimus). Nuorilla sairauspäivärahakausista valtaosa johtuu mielenterveyden häiriöistä, ja näiden syiden aiheuttamat sairauslomat kestävät yleensä pitkään.On sanomattakin selvää, että vuonna 2022 työnantajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea työntekijöiden jaksamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Itse olen sitä mieltä, että sanan "työhyvinvointi" voisi korvata ihmisen kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla. Työhyvinvoinnin johtaminen vaatii ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden ymmärrystä, johon myös henkinen hyvinvointi olennaisesti kuuluu. Vastuu ei ole ainoastaan yksilöllä itsellään, vaan koko organisaatiolla. Esimerkiksi tavoitteiden realistisella asettamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa yksilön hyvinvointiin ja jaksamiseen.


Tyhy-toiminta on työhyvinvointia edistävää toimintaa. Toisin kuin tyky-toiminta, tyhy-toiminta ei ole lainsäädännön tunnistama. Tyhy, eli työhyvinvointia edistävä toiminta, on kuitenkin viime vuosina noussut tykyn rinnalla tärkeäksi osaksi työyhteisöjen arkea. Tämä mielletään usein yhteiseksi tekemiseksi, esimerkiksi virkistyspäiviksi. Mielestäni työhyvinvoinnin olisi tärkeä näkyä työyhteisön arjessa jatkuvasti. Työhyvinvointia voi jokainen edistää omalla toiminnallaan työyhteisössä. Työnantajan vastuulla on kuitenkin luoda ilmapiiri ja toimivat työkalut, jotta ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan aidosti tukea.Miten luoda työhyvinvointia tukeva ilmapiiri?

Työhyvinvointia tukevan ilmapiirin luomiseksi ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Omasta mielestäni tärkeintä on luoda yritykselle arvopohja, jossa työntekijöiden hyvinvointi on osa yrityksen arvoja. Hyvinvoivat työntekijät yleensä myös sitoutuvat työnantajaan paremmin ja kokevat enemmän työn merkityksellisyyttä. Tilastojen valossa on työnantajalle myös taloudellisesti kannattavaa panostaa työntekijöiden hyvinvointiin, mikäli yritys haluaa rakentaa aidosti kestävää liiketoimintaa.


Avoimuus, kuuntelu ja aito kohtaaminen. Tällä pääsee jo pitkälle. Erityisesti etätyön lisäännyttyä on äärimmäisen tärkeää luoda kohtaamisen paikkoja, jossa työntekijää aidosti kuunnellaan. Jokainen ihminen on yksilöllinen ja siksi myös ratkaisujen tulisi olla yksilöllisiä, kunkin työntekijän yksilölliset tarpeet huomioivia. Toiselle on tärkeää saada tehdä töitä itsenäisesti ja itseohjautuvasti, kun taas toinen kaipaa enemmän yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.


Erikseen järjestetyt, tiimeittäin tai koko työyhteisön voimin toteutettavat tyhy-päivät ovat tärkeitä arjen ilahduttajia, joissa luodaan yhteisiä kokemuksia ja muistoja. Onnistuneessa tyhy-päivässä pääsee virkistymään sekä tutustumaan työkavereihin työasioiden ulkopuolella.


Tänä päivänä yhä useampi arvostaa tyhy-päivää, jonka jälkeen olo on oikeasti energinen ja rentoutunut. Pitkä ja kostea ilta ravintolassa voi olla jollekin rentouttava, toiselle taas kaikkea muuta. Tyhy-päivän ohjelmaa suunnitellessa tulisikin huomioida erilaiset toiveet ja tarpeet. Kaikkia ei voi aina miellyttää, mutta onnistunut tyhy-päivä onkin sekoitus monipuolisuutta, yllätyksellisyyttä, läsnäolevaa ja yhdessä vietettyä aikaa työn ulkopuolella.Naturested järjestää työyhteisöille tyhy- ja tyky-päiviä luonnossa

Naturestedin suosituin palvelu virkistyspäivien ohjelmaan on metsäkylpyelämys, jossa sukelletaan luontoon kaikilla aisteilla. Metsäkylvyssä opitaan luonnon hyvinvointivaikutuksista, tehdään erilaisia läsnäolo- ja rentoutusharjoituksia sekä herätellään luovuutta hauskojen taidetehtävien avulla. Metsäkylvyssä ollaan aidosti läsnä ilman puhelimia, joten se on erinomainen tapa kohdata, tulla kohdatuksi ja tutustua työkavereihin.


Naturestedin teettämien hyvinvointikyselyjen mukaan yritysten työntekijät ovat arvioineet oman rentoutuneisuutensa ja vireystilansa kohenneen metsäkylvyn aikana jopa yli 50 %. Myös keskittymiskyvyssä ja mielialassa on ollut selvää paranemista, kun sama kysely on teetetty ennen elämystä ja heti sen jälkeen.


Luonnossa voi toteuttaa niin aktiivisen, rauhallisen, luovan, hauskan kuin yllätyksellisenkin virkistyspäivän! Vain taivas on rajana, jos sekään. ;) Toimivan ja turvallisen tapahtuman luomiseksi on tärkeä antaa ohjat tapahtuma-alan ammattilaiselle, jotta jokainen yksityiskohta ja käytännön asia tulee mietittyä huolellisesti.


Mikäli luonnossa toteutettava tyhy-päivä kiinnostaa, ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän työyhteisölle sopiva kokonaisuus.


Johtajien on oltava ihmisluonnon opiskelijoita. —Alexandre Havard


♥️ :Kaisa Koskinen

Kaisa on hyvinvointi-, tapahtuma- ja ympäristöalan asiantuntija sekä Naturested-yrityksen perustaja


212 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page