top of page

Tyky-päivä vai tyhy-päivä? Vinkit työhyvinvoinnin johtamiseen!

Päivitetty: 11. helmik. 2022

Mitä eroa on tyhy-päivällä ja tyky-päivällä? Mitä tulee ottaa huomioon onnistuneen tyhy-päivän järjestämisessä? Tässä blogipostauksessa saat selityksen edellä mainittuihin kysymyksiin ja ymmärrät, miksi työhyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä aina monin verroin takaisin.Tyhy- ja tyky-toiminnan erot

Työhyvinvoinnista puhuttaessa käytetään useita erilaisia termejä, joten ei ole ihme, jos ne menevät helposti sekaisin. Tyky on lyhenne lauseesta "työkykyä ylläpitävää toimintaa". Tällä tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka ylläpitää yksilön työ- ja toimintakykyä.


Tyky-toiminta tarkoittaa muun muassa:

  • Yksilön terveyden ja voimavarojen edistämistä

  • Ammatillisen osaamisen kehittämistä

  • Työn ja työympäristön kehittämistä

  • Työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantamista

Tyky-toiminnan tavoitteena on ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten yhteensovittaminen sekä tasapaino. Tyky-toiminnassa tarvitaan esihenkilön, työntekijän ja koko työyhteisön toimivaa yhteistyötä. Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio tukevat työkyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Tyky-toiminta työpaikoilla on lakisääteistä.


Tyky-toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään sairauspoissaoloja. Viime vuosina mielenterveyden häiriöiden perusteella määrätyt sairauspoissaolot ovat kasvaneet. "Mielenterveyden ongelmista aiheutuu nykyisin selvästi enemmän sairauspäivärahapäiviä ja etuuskustannuksia kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksista." (https://www.kela.fi/sairauspoissaolojen-tutkimus). Nuorilla sairauspäivärahakausista valtaosa johtuu mielenterveyden häiriöistä, ja näiden syiden aiheuttamat sairauslomat kestävät yleensä pitkään.On sanomattakin selvää, että vuonna 2022 työnantajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea työntekijöiden jaksamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Itse olen sitä mieltä, että sanan "työhyvinvointi" voisi korvata ihmisen kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla. Työhyvinvoinnin johtaminen vaatii ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden ymmärrystä, johon myös henkinen hyvinvointi olennaisesti kuuluu. Vastuu ei ole ainoastaan yksilöllä itsellään, vaan koko organisaatiolla. Esimerkiksi tavoitteiden realistisella asettamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa yksilön hyvinvointiin ja jaksamiseen.


Tyhy-toiminta on työhyvinvointia edistävää toimintaa. Toisin kuin tyky-toiminta, tyhy-toiminta ei ole lainsäädännön tunnistama. Tyhy, eli työhyvinvointia edistävä toiminta, on kuitenkin viime vuosina noussut tykyn rinnalla tärkeäksi osaksi työyhteisöjen arkea. Tämä mielletään usein yhteiseksi tekemiseksi, esimerkiksi virkistyspäiviksi. Mielestäni työhyvinvoinnin olisi tärkeä näkyä työyhteisön arjessa jatkuvasti. Työhyvinvointia voi jokainen edistää omalla toiminnallaan työyhteisössä. Työnantajan vastuulla on kuitenkin luoda ilmapiiri ja toimivat työkalut, jotta ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan aidosti tukea.