top of page

Vastuullisuus ja arvot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturested on Green Activities -sertifioitu yritys ja olemme sitoutuneet toiminnassamme muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen sekä toimintamme ympäristörasituksen pienentämiseen. Merkki perustuu luonto-ohjelmapalvelualalle suunniteltuihin ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin olemme sitoutuneet.

 

Naturested on myös Metsähallituksen yhteistyökumppani olemme sitoutuneet toiminnassa 

 kestävän matkailun periaatteisiin.

 

Kestävän matkailun periaatteet: 

1. Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua

2. Minimoimme ympäristön kuormitusta

3. Vahvistamme paikallisuutta

4. Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä

5. Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista

6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista

Toimintamme lähtökohtana on ympäristökasvatus ja kestävän elämäntavan edistäminen. Toimiessamme kansallispuistoissa maksamme jokaisesta asiakkaasta kansallispuistomaksun, jolla edistetään kohteen luonnonsuojelutyötä ja ylläpidetään infrastruktuuria.  Huolehdimme luontopalveluiden turvallisesta toteutuksesta sekä ohjeistamme asiakkaitamme vastuullisesta luonnossa liikkumisesta. Pyrimme toteuttamaan tilaisuudet niin, että saapuminen kohteeseen on mahdollista myös julkisilla liikennevälineillä, tarjoilemme pääsääntöisesti kasvisruokaa ja huolehdimme jätteiden lajittelusta.

 

Teemme yhteistyötä paikallisten palveluntarjoajien kanssa sekä suosimme suomalaisia pientuottajia. Parannamme asiakkaidemme mahdollisuuksia lisätä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä kannustamme ihmisiä kestävään, aktiiviseen ja terveyttä edistävään elämäntapaan. 

Naturested on sertifioitu vastuullinen Green Activities -yritys
Naturestedin arvot toiminnassamme näkyvät sekä asiakkaille että ohjaavat omaa toimintaamme
bottom of page