top of page

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Voimassa alkaen 1.10.2021

 

Rekisterinpitäjä:

Kaisa Koskinen

Naturested Oy

Y-tunnus:  3233066-1

hello@naturested.com

+35840 5733873

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Kaisa Koskinen

+35840 5733873

hello@naturested.com

 

Rekisterin nimi:

Naturested verkkosivujen asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

- Asiakkaan etu- ja sukunimi

- Asuinpaikkakunta

- Puhelinnumero

- Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä asiakkaan tekemistä varauksista ja viesteistä

- Mahdollisista alennuksista kuten kampanjakoodeista

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään tulleet varaukset tai kyselyt puhelimitse, sähköpostilla tai chat-ikkunan kautta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa nettisivujen tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien yhteydessä, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.
 Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilö, jonka toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja jota sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

Asiakkaan tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

 

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Erimielisyydet

Pyrimme sopimaan varaustasi koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti sopimalla, joten otathan ensisijassa yhteyttä yhteyshenkilöön Kaisa Koskiseen sopiaksemme asian.
 Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/)

bottom of page