top of page

Koulutukset ja luennot

Tarjoamme ympäristökasvatuksen ja kestävän hyvinvoinnin koulutuksia sekä luentoja organisaatioille. Toteutamme hyvinvointiluentoja ja työpajoja yrityksille sekä VESO-koulutuksia oppilaitoksille.

 

Kestävä hyvinvointi edustaa kokonaisvaltaista ja systeemistä lähestymistä elämänlaatuun ja kestävyyteen. Se tarkastelee kokonaisvaltaista hyvinvointia yksilön ja koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Kestävän hyvinvoinvoinnin kouluttaja ja puhuja Kaisa Koskinen

Toiminnalliset ja osallistavat hyvinvointiluennot pureutuvat tämän hetken työelämän haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

 

Hyvinvointiluentojen kantava teema on luonto, jonka kautta käsittelemme mm. resilienssiä, yhteisöllisyyttä, tuottavuutta sekä työstä palautumisen ja kestävän työhyvinvoinnin teemoja.

 

Hyvinvointiluento voidaan toteuttaa yrityksen omissa tiloissa, etätoteutuksena, luonnossa liikkuen tai yhteistyökumppaneidemme inspiroivissa kokoustiloissa luonnon äärellä pääkaupunkiseudulla. 

Opettajien hyvinvointiin keskittyvät VESO-koulutukset toteutetaan luonnossa

VESO-koulutuksemme tarjoaa konkreettisia hyvinvoinnin työkaluja opettajille. Ne ovat suoraan sovellettavissa opetukseen ja opitut asiat viedään heti käytäntöön.

VESO-koulutuksemme keskittyy opettajien hyvinvoinnin lisäämiseen, me-henkeen, yhteisöllisyyden ja yhteisopettajuuden vahvistamiseen sekä sosiaaliseen kestävään kehitykseen.

 

Koulutuksen oppimisympäristönä toimii luonto. VESO-koulutus on toteutettavissa ympäri Suomen. Koulutuksen sisältö räätälöidään koulun tarpeiden ja toiveiden pohjalta. 

Opettajien hyvinvointiin keskittyvät VESO-koulutukset toteutetaan luonnossa
bottom of page