top of page
Luentojen sisällöt

Hyvinvointiluennot ja työpajat

Buustia työpäivään luonnosta!
– 10 vinkkiä kestävää hyvinvointia tukevaan arkeen

Työyhteisöt ovat tärkeitä yhteisöjä. Sosiaalista kestävää kehitystä työyhteisöissä voidaan tarkastella esimerkiksi yhteisöllisyyden, fyysisen ympäristön ja työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmista.

 

Buustia työpäivään luonnosta -luennon aikana tutustumme luontolähtöisen- ja kestävän hyvinvoinnin tieteelliseen tutkimukseen inspiroivien esimerkkien ja tehtävien kautta.

 

Pureudumme mm. tuottavuuden,  luovuuden, yhteisöllisyyden ja

läsnäolon edistämiseen työyhteisössä. Tällä on suora vaikutus työssä jaksamiseen, viihtyvyyteen sekä sitoutumiseen – sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyä unohtamatta.​

Toiminnallinen ja osallistava luento kannustaa aktiiviseen keskusteluun ja yhdessä oivaltamiseen.  Osallistujat saavat luennolta hyödyllisen tiedon lisäksi 10 konkreettista työkalua, joiden avulla rakentaa työpäivistä omaa ja koko työyhteisön hyvinvointia tukevia.

 

Luento on innostava, aktivoiva ja oivalluttava. Se sisältää myös helppoja mindfulness-harjoitteita työstä palautumisen tueksi.

Toteutustapa: Yrityksen omissa tiloissa, yhteistyökumppanimme inspiroivissa kokoustiloissa, ulkona tai osana muuta luontoaktiviteettia.

Voimavarana joustava mieli
– mitä luonto opettaa resilienssistä?

Resilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä, joustavuutta sekä uudelleen orientoitumista, joka syntyy vuorovaikutuksesta yksilön ja ympäristön kanssa. Me tarvitsemme sitä arjessa ja työelämässä erityisesti haasteiden, stressaavien tilanteiden tai muutoksen keskellä. 

Luonnossa voi tuntea itsensä osaksi suurempaa kokonaisuutta, jolloin omat murheet tuntuvat pienemmiltä. Kuten ihmisen elämä – myös luonto on jatkuvassa muutoksessa ja opettaa kyvystä sopeutua siihen.

Resilienssi on tärkeä taito muuttuvassa työelämässä, ja se korostuu erityisesti epävarmoina aikoina.

Tämä osallistava ja toiminnallinen luento antaa konkreettisia työkaluja resilienssin vahvistamiseen arjessa työyhteisön näkökulmasta. Se sisältää erilaisia pohdintatehtäviä, keskustelua sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla kehittää yksilön ja koko työyhteisön resilienssiä. 

Toteutustapa: Luento voidaan toteuttaa yrityksen omissa tiloissa, yhteistyökumppanimme inspiroivissa kokoustiloissa, ulkona tai osana muuta luontoaktiviteettia.  

Osallistavasti ja innostavasti

Luennot ovat ryhmää osallistavia ja keskustelevia sekä sisältävät tehtäviä, joiden kautta osallistujat pääsevät pohtimaan aihetta omassa elämässään. Pyrin menemään aiheissa aina pintaa syvemmälle ja luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa on helppo jakaa kokemuksiaan tai halutessaan olla jakamatta. 

Asiakaspalautteita: 

Kaisa's approachable energy, radiant personality and vast knowledge really made our group indulge and enjoy the experience. We warmly recommend Kaisa and Naturested to anyone looking for a soothing yet educational programme for any type of group or event.” – Lumene

”Sen huomaa, kun yrittäjillä on sydän mukana!

Teillä oli. ” – Helsingin kaupunki

"Kaisa otti suunnittelussa hienosti huomioon työyhteisömme painotukset ja tarpeet. Lisätieto luonto- ja kestävyysaiheista syvensi kokemusta ja oppimista.” – Kansalaisfoorumi

 

"Kerroit hyvin luontevasti ja mielenkiintoisesti. Kiitos vielä. Luonto ja tarinat kiinnostaa monia.”

– Haaga-Helia

Kouluttaja ja puhuja Kaisa Koskinen kouluttamassa luontolähtöisen ja kestävän hyvinvoinnin
Kestävän hyvinvoinvoinnin kouluttaja ja puhuja Kaisa Koskinen

Hyvinvointikouluttaja ja luennoitsija
Kaisa Koskinen

Moikka! Hauska tutustua. Olen luova  ja innovatiivinen seikkailija sekä syvällinen pohdiskelija, joka tykkää haastaa ja kyseenalaistaa totuttuja normeja.

 

Rakkauteni luontoon on syntynyt jo lapsuudessa puissa kiipeillen ja majoja metsään rakentaen. Kuljin lapsuuden kesät avojaloin.

 

Minun on helppo innostaa ja koskettaa ihmisiä. Se taitaa olla yksi suurimpia vahvuuksiani.

Puhun omien tarinoiden ja kokemusteni kautta, tiedemaailman kiehtovia esimerkkejä hyödyntäen sekä osallistujien kanssa vahvassa vuorovaikutuksessa. Ammennan luentoihin kestävän hyvinvoinnin, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen, jatkuvan oppimisen sekä uteliaisuuden ja luovuuden teemoista.

 

Uteliaisuuteni on johdattanut minut asumaan ja työskentelemään lukuisissa eri maissa. Se on rikastuttanut ajatteluani suuresti. 

Tausta: 

- Ammatillinen opettaja (ammatillinen opettajankoulutus)

- Ympäristökasvattaja (ympäristöalan erikoisammattitutkinto)

-  Restonomi AMK (vastuullisten elämyspalveluiden tuottaminen)

- Liikuntaneuvoja

-  FISAF Personal Trainer 

-  Forest Bathing & Meditation Diploma Course

+10 vuoden kokemus ryhmien  ja yksilöiden ohjaamisesta ja kouluttamisesta Suomessa sekä kansainvälisesti

 

Kaisa Koskinen

Luontolähtöisen hyvinvoinnin asiantuntija, ympäristökasvattaja & kouluttaja

Ota yhteyttä

  • Tutustutaan LinkedInissä!

Löysitkö etsimäsi? Näiden esimerkkien lisäksi voimme räätälöidä yhdessä luennon aiheen toiveidenne mukaan. Tutustutaan ja jutellaan tarkemmin, mitä voisin tarjota juuri teidän tilaisuuteen!

p. +358 40 5733873

bottom of page