top of page

Miksi omien arvojen tunnistaminen on tärkeää?

Päivitetty: 4. jouluk. 2020

Hyvinvointia on tunnistaa omat arvot ja elää niiden mukaista elämää. Miten omat arvot voi tunnistaa ja mitä ne edes ovat? Tässä blogitektissä avaan hieman ajatuksiani arvoista. Miten omien arvojen tunnistaminen voi auttaa tekemään valintoja, jotka tuntuvat aidosti hyviltä ja itselle oikeilta?


Tieteen termipankissa sana arvo /arvofilosofia määritellään näin:


"Arvon käsitettä ei voida määritellä yksiselitteisesti, sillä yksilöarvojen kesken, yksilöarvojen ja yhteiskunnan arvojen välillä tai yhteiskunnan eri toimijoiden välillä voi vallita ristiriitatilanne. Etiikassa arvot ovat eettisen tietoisuuden tiloja tai asenteita, jotka tiedon ja tunteiden ohella ohjaavat ihmisen toimintaa, valintoja ja tekoja tietoisella ja tiedostamattomalla tasolla. Arvot esiintyvät yhteiskunnassa usein normeina, toimintaa ja valintoja ohjaavina kieltoina, käskyinä, lakeina ja ohjeina, mutta nämä itsessään eivät ole arvoja. Arvot ovat niitä laajempia entiteettejä, ja usein niitä pidetään yleisesti hyväksyttyinä lähtökohtina, joiden pohjalle ja joiden määrääminä normit rakentuvat."Yhteiskunnan normit suhteessa yksilön arvoihin


Olin 20-vuotias aloittaessani työt matkaoppaana. Muutin silloin ensimmäistä kertaa pidemmäksi aikaa yksin ulkomaille. Työn mukana pääsin kiertämään maasta ja kulttuurista toiseen. Se oli itselleni ja omalle henkiselle kasvulleni äärettömän tärkeä kokemus. Sain nähdä ja kokea erilaisia kulttuureita ja tapoja toimia. Ymmärsin, miten kulttuurit, yhteiskunta, uskonnot ja elinympäristö vaikuttavat siihen, mitä asioita pidämme tärkeinä ja arvokkaina. Vaikka yksilöiden välillä on paljon eroja saman yhteiskunnan sisällä, yhteiskunta rakentuu tiettyjen normien ympärille, ja vaikuttaa meidän käsitykseen oikeasta tai väärästä.


Esimerkiksi Thaimaassa asuessani ymmärsin, miten yksilökeskeisessä yhteiskunnassa olen itse kasvanut. Thaimaassa ajatellaan asioita usein yhteisön ja yhdessä tekemisen näkökulmasta. Yhteisöllisyys ja hyvän tekeminen muille on heidän kulttuurissaan tärkeää. Oivalsin, että ollessani vieraana toisessa kulttuurissa, parasta mitä voin tehdä, on kunnioittaa ja ymmärtää heidän tapaansa toimia. Mielestäni tämä sama asia pätee moniin muihinkin asioihin elämässä. Joku voi arvottaa asioita eri tavalla kuin toinen, mutta molemmat näkemykset ovat yhtä arvokkaita ja oikeita.


Palatessani ulkomailta takaisin Suomeen, koin aluksi vaikeuksia sopeutua jälleen yhteiskuntaan, jossa olin suurimman osan elämästäni viettänyt. Yhtäkkiä koti tuntuikin vieraalta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että omat näkemykset ja ajatukset voivat muuttua, kun olemme avoimia oppimaan uutta. Mielestäni on aina hyvä kyseenalaistaa omaa tapaansa toimia tai ajatella, sillä vain niin voi kasvaa ihmisenä.Onnellisuus löytyy syvältä omista arvoista


Itselleni vuodet ulkomailla opettivat myös sen, että oma onnellisuuteni ei riipu ulkoisista tekijöistä. Voin olla yhtä onnellinen räntäsateessa Suomessa, kuin maailman toisella puolen auringonlaskua ihaillessa. Onnellisuus löytyy meidän jokaisen sisältä. Pitkäkestoinen ja aito onnellisuus muodostuu siitä, että tekee itselleen merkityksellisiä asioita. Tällöin elää omien arvojensa mukaista elämää eikä yritä miellyttää muita saadakseen siitä ulkoista kiitosta. Silloin on täysin rehellinen itselleen ja muille. Kun keskittyy niihin asioihin, jotka ovat itselle merkityksellisiä, uskaltaa myös sanoa "ei" niille, jotka eivät tunnu aidosti hyviltä.